İnsan Kaynakları Politikamız

“Sevdiğiniz işi seçin böylece hayatınızda bir gün bile çalışmamış olursunuz.”

Confucius

 

İnsan kaynakları anlayışımız, çalışma arkadaşlarımızın şirket misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilecekleri keyifli ve huzurlu bir ortamda, kurumsal iş deneyimi edinmelerini ve kendilerine uygun görev ve pozisyonlardaki sorumluluklarını severek yerine getirmelerini sağlamaktır.

İşe alım ve yerleştirme

İşe alım sürecinden başlayarak şirketin verdiği kararlar doğrultusunda, İK ihtiyaçlarını karşılamak üzere nitelikli elemanla buluşup, doğru işe alım ve yerleştirmeyi gerçekleştirmektir.

Ekip Çalışması

Çalışanların yeteneklerini ortaya çıkartabilecekleri ve takım çalışmasının oluşabileceği ortamı yaratmak JF olarak önceliğimizdir.

Eğitim

Çalışanların potansiyellerini yükselten çalışma sistemleri ve eğitim programları hazırlayarak çalışma arkadaşlarımızın yetkinliğini arttırmak sorumluluğumuzdur.

Kariyer

Tüm kademe çalışma arkadaşlarımıza doğru ve ölçülebilir performans hedeflerinin verilmesini, süreçlerde takibini ve adaletli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Arkadaşlarımızın kariyer planlamasını yaparken kendi hedeflerini gerçekleştirmeleri için beraber yol haritası oluşturmak JF’nin diğer bir yetkinlik geliştirme politikasıdır.